LSB Program

LabDays 2017

ÅRHUS - SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER

20. - 21. september 2017

Program for LSB's temadag 2015

Temaet for dagen: "Forskning forstyrrer faget" - onsdag d. 23. september

 

 

 

Ændringer i transfusionsstrategi på baggrund af nyere forskning og metoder

v/Kasper Nielsen, Overlæge, Aalborg

 

 

Præpareringsmetoders indflydelse på morfologi, immunhistokemi og Flourescens in situ hybridisering af mammae biopsier

v/Lone Bojesen, Kvalitetskoordinator/Udviklingsbioanalytiker, Patologiafdeling, Herlev Hospital

 

 

Automatisering i klinisk mikrobiologi - Fra håndværk til maskine

Khaled Ghathian, Bioanalytikerunderviser, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

 

 

MR Skanneren er ikke kun et billeddiagnostisk redskab - Bioanalytikerens funktion og forskning ved MR skanneren

v/Helle Juhl Simonsen, Forskningsbioanalytiker, Enhed for funktionel Billeddiagnostik, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET

 

 

Big Data. Analyseprogram med indsamling og lagring af data for misbrugs- og screeninsanalyser

v/Henrik Jeppesen, Bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring

 

 

Digital patologi - I rutine og forskning

Kristina Lystlund Lauridsen, Bioanalytiker, Udviklingslaboratoriet, Aarhus Universitetshospital, NBG

 

 

Postersession - Med alle tilmeldte posters - Se LSB's hjemmside: www.lsb-bio.dk

 

 

Behandlingsstratergier for kvinder der går tidligt i overgangsalderen

v/Mette Wulff, Bioanalytiker, Cand.Scient.san; phd-stud

 

 

Indkaldelses til generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes i forlængelse af temadagen kl. 14.50. Se dagsorden på www.lsb-bio.dk

 

 

Søg LSB's forsknings- og udviklingslegat på 10.000 kr.

Legatet uddeles i forbindelse med generalforsamlingen. Se mere om ansøgning af legatet på LSB's hjemmeside www.lsb-bio.dk

 

LabDays is organized by J.B. Exhibitions ApS - Toftholm Allé 8 - DK - 2900 Hellerup - tlf. +45 20 33 33 16 - el. tlf. +45 21 27 08 14